BETA ETF mWIG40TR po marcu 2020, czyli ETFy od Bety dokupowały akcji podczas krachu na GPW. | PortalAnaliz.pl

BETA ETF mWIG40TR po marcu 2020, czyli ETFy od Bety dokupowały akcji podczas krachu na GPW.

Dodano: 2020-04-16 11:09:28 | Autor: Remigiusz IwanETF

W marcu 2020 roku mieliśmy do czynienia z ekstremalnie trudnym okresem na giełdach światowych i w Polsce. U nas indeks WIG20 spadł w tym okresie o 18,25%, a mWIG40 spadł o 22,7%.

W ślad za spadającymi indeksami posypały się wyniki funduszy inwestujących w akcje na GPW w Warszawie. Dodatkowo inwestorzy zaczęli wycofywać środki z funduszy, co oznacza, że wartość aktywów funduszy spadła procentowo jeszcze mocniej niż wartość indeksów.

Swego czasu postawiłem tezę, że fundusze indeksowe ETF w okresach spadków na giełdzie staną się "gwoździem do trumny", wyprzedając akcje "na ślepo" i dołując rynki. Marzec przyniósł weryfikację tej tezy i (na naszej giełdzie) weryfikacja ta okazała się dla mnie negatywna. W marcu pomimo spadków na giełdach (a może właśnie i z tego powodu) fundusze BETA ETF WIG20 i BETA ETF mWIG40 notowały napływy środków - emitowały nowe certyfikaty.

Zapraszam do krótkiego przeglądu dotyczącego aktywów funduszy małych i średnich spółek, a także podsumowania marcowych wydarzeń związanych z funduszem BETA ETF mWIG40.

Zmiany aktywów funduszy małych i średnich spółek vs zmiany aktywów Beta ETF

Jak już wspomniałem, w marcu WIG20 spadł o prawie 20%, a mWIG40 o ponad 20%.

Aktywa funduszy małych i średnich spółek spadły o ponad 426 mln zł, z tego blisko 200 mln zł stanowiły odpływy środków - umorzenia jednostek (źródło).

Na tym tle bardzo dobrze wypadły fundusze ETF Beta Securities. Liczba wyemitowanych certyfikatów BETA M40 wzrosła o 7%, co zamortyzowało spadek wartości aktywów wynikający z przeceny indeksu.

Jeszcze lepiej wypadł ETF na WIG20 - BETA ETF WIG20TR, dla którego w marcu liczba certyfikatów wzrosła o 65%!. Jak widać, gdy na GPW szalała bessa i panował strach, część inwestorów kupowała po prostu przeceniony indeks.

Tak prezentują się zmiany wartości aktywów dla funduszy akcji małych i średnich spółek i dla ETF-ów od Beta Securities:

Marzec 2020 roku dla BETA ETF mWIG40TR

istotnym wydarzeniem marca była rewizja indeksu mWIG40. A w zasadzie 2 rewizje. 16 marca w ramach rewizji nadzwyczajnej spółkę Orbis zastąpiła spółka Asecco South Eastern Europe. W ramach rewizji rocznej w dniu 20 marca z indeksu wypadły Boryszew i CI Games, a weszły do niego Dom Development oraz Neuca.

Ogólnie zmiany chyba można ocenić pozytywnie dla indeksu - dołączyły do niego silne fundamentalnie spółki.

Przypominam: Poniższe obliczenia wynikają z ogólnie dostępnych danych publikowanych przez fundusz i GPW. Nie są to dane pozyskane z Beta Securities i mogą minimalnie się różnić od stanu faktycznego. Aczkolwiek raczej niewiele, bo wyniki obliczeń zostały skonsultowane z Beta Securities.

W marcu indeks mWIG40TR spadł o nieco ponad 20% i podobnie spadła wartość certyfikatu BETA M40. Jednak spadek aktywów funduszu był mniejszy, wyniósł niecałe 15%. A to właśnie dzięki napływom środków do funduszu, a dokładnie mówiąc emisji nowych certyfikatów.

Poniższy wykres przedstawia wartość aktywów netto funduszu (lewa skala) i liczbę certyfikatów (prawa skala):

W marcu, w efekcie emisji nowych certyfikatów, BETA M40 dokonał zakupów akcji szacunkowo za 5,6 mln zł. Nie jest to wielka kwota, szczególnie w kontekście wysokich obrotów na giełdach w marcu 2020 roku, ale zawsze to dużo lepiej niż odpływy środków z funduszy otwartych.

I wreszcie kolejny punkt, udział BETA M40 w akcjonariacie spółek - krok po kroku rośnie, ale cały czas jest na poziomie nieistotnym.

Jak już wspomniałem, nie tylko BETA M40 odnotowała napływy do funduszu, podobna sytuacja miała miejsce z BETA ETF WIG20TR. Wartość aktywów funduszu (mimo spadków na GPW) wzrosła z 26 do ponad 34 mln zł.

Chcesz dowiedzieć się więcej o inwestowaniu? Dołącz do społeczności ponad 600 Abonentów Portalu i korzystaj z naszych analiz oraz dyskutuj z innymi na forum akcji Portalu Analiz. Zapraszamy.

Z dumą informujemy, że twórca ETF na mWIG40, czyli

SPÓŁKA BETA SECURITIES JEST PARTNEREM PORTALU ANALIZ

Komentarze do artykułu:
Skomentuj artykuł